Dịch Vụ

10 February, 2016

Nghiên cứu thị trường cần thực hiện trước khi đầu tư khách sạn

Cùng với sự phát triển của xã hội thì ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Nghiên cứu thị trường cho thấy nhu cầu ngành dịch […]
15 February, 2016

Tuyển dụng đào tạo nhân sự

Kinh doanh khách sạn chính là loại hình dịch vụ phục vụ khách hàng. Nên tầm quan trọng của tuyển dụng đào tạo nhân sự được […]
18 February, 2016

Setup Khách Sạn

Hiện nay ngành khách sạn du lịch càng ngày càng phát triển tạo sự cạnh tranh càng lớn. Muốn đạt được lợi thế kinh doanh hầu […]
18 February, 2016

Quản lý vận hành khách sạn

Quản lý vận hành khách sạn là thực hiện các hoạt động tổ chức, quản lý và vận hành các hoạt động bao gồm: tài chính, […]
18 February, 2016

Tư vấn thiết kế khách sạn

Ngành du lịch đang phát triển rầm rộ kéo theo dịch vụ khách sạn phát triển mạnh mẽ. Tất nhiều chủ đầu tư xuống vốn xây […]